(032) 254 02 74

+38 066 765 96 56

e-mail: bona-kr@lviv.farlep.net
Адреса: вул. Наукова, 5, м. Львів

Зенон Кузеля:

життя і народо-знавча діяльність
Дата випуску: 2013

Жанр:

Наукова література

Автор:

Т. Пацай

80 грн

Як замовити книгу?

Про книгу:

Монографія присвячена відомому українському вченому, громадському діячу, редактору, голові НТШ у Європі Зенон у Кузелі (1882–1952). У праці досліджено науково-організаційну та народознавчу діяльність Зенона Кузелі, охарактеризовано основні етнографічні роботи вченого, узагальнено методологічні засад и його народознавчих досліджень, вивчено працю етнографа над Українською загальною енциклопедією та Енциклопедією українознавства. З. Кузеля істотно спричинився до розви тку українознавчих студій в УНІ в Берліні, став одним з ініціаторів відновлення НТШ в Європі після Другої світової війни. Як авт ор понад 200 робіт з українського народознавства, З. Кузел я ґрунтовно дослідив різні сфери народної культури, зокрема родинну обрядовість українців, а також одним з перших проаналізува в міграційні рухи та етносоціальні проблеми населення Галич ини та Буковини. Для етнологів, істориків, культурологів, фольклористів, усіх, х то цікавиться українською наукою і культурою

Уривки з книги:

картинка з книги картинка з книги картинка з книги картинка з книги картинка з книги